­Des d´Estudi 6, oferim la possibilitat d´obtenir el títol oficial d'ESO, als majors de 18 anys que vulguin iniciar els estudis d'educació secundària per a persones adultes, i als que tinguin cursos o matèries pendents i vulguin acabar.

La titulació d'ESO permet accedir a Cicles Formatius de Grau Mitjà i a Batxiller.

És possible matricular-se a un curs complet durant un quadrimestre, o simplement fer-ho per matèries.

Oferim dues modalitats: presencial, i semipresencial mitjançant la plataforma educativa d´Estudi 6 que permet flexibilitzar l´aprenentatge, estudiar des de casa,combinar la vida laboral, familiar,€amb els estudis.

Acompanyam a l´alumnat oferint tutories grupals i individuals per personalitzar i adaptar el procés d´aprenentatge.