­Fer un cicle formatiu té molts avantatges. La característica bàsica és que són de durada breu. Per això es diu que ningú no ha d´hipotecar la seva joventut per haver d´estudiar un cicle formatiu. De fet, tots els cicles, tant de grau mitjà com de grau superior tenen una durada de dos cursos acadèmics.

L´altra característica que cal destacar és que obligatòriament tots els alumnes d´un cicle formatiu han de fer un període de pràctiques formatives en una empresa. D´aquesta manera s´aconsegueix un binomi d´aprenentatge teòric/pràctic que facilita molt l´accés al món laboral.

Per què a Sant Josep Obrer?

En una conjuntura econòmica com l´actual, amb una taxa d´atur juvenil a Espanya per damunt del 50%, cal tenir en compte que el percentatge d´alumnes que troben feina en menys de tres mesos un cop han acabat els estudis de formació professional al centre de Sant Josep Obrer és superior al 70%.

A més, actualment Sant Josep Obrer té convenis de col·laboració amb les millors empreses de Mallorca i el que els dóna l´oportunitat de seleccionar on fan les pràctiques formatives els seus alumnes en funció de les seves característiques i sobretot on tindran més possibilitats de trobar una bona feina.

Convenis internacionals

Complementàriament des de fa sis anys Sant Josep Obrer ha firmat convenis de col·laboració amb empreses d´Irlanda i Anglaterra per tal que aquells alumnes amb bon nivell d´anglès puguin fer les pràctiques formatives a l´estranger. No cal dir que això, a part d´una experiència vital impagable es també una oportunitat espectacular per millorar exponencialment el currículum d´aquests alumnes.

Sortides professionals

En principi qualsevol alumne ja surt amb un títol de tècnic o tècnic superior en l´especialitat que hagi triat en funció de si es un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior; títols ambdós molt valorats pel teixit empresarial, però a més, tots els alumnes que tenguin el títol de grau superior tenen accés directe a la universitat sense necessitat de fer la selectivitat. No només això, si no que existeix un acord de reconeixement de crèdits entre la UIB i la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, pel qual a un alumne amb un títol de grau superior en determinats graus universitaris li poden arribar a convalidar més d´una quarta part d´aquest grau universitari.

T´hi vols apuntar?

A Sant Josep Obrer encara queda alguna plaça de quasi tots els cicles formatius per aquest curs 2015-16. Si hi estàs interessat pega un bot al seu centre, al carrer Mare de Déu de Monserrat núm. 67 de Palma i et donaran tota la informació necessària.

Cicles formatius

Des de 1953 la formació professional ha estat un pilar bàsic de la nostra escola. Sempre hem tengut la vocació de ser necessaris per al mon laboral.

Actualment Sant Josep Obrer ofereix dos cicles formatius de grau mitjà i tres cicles formatius de grau superior.

Cicle formatiu de Grau Mitjà:

-CFGM de gestió administrativa.

-CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes

Cicles de Grau Superior:

-CFGS administració i finances.

-CFGS assistència a la direcció

-CFGS administració de sistemes informàtics en xarxa

Més informacióSant Josep Obrer

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 67. Palma

971 47 33 08

sjosec@santjosepobrer.com

http://www.santjosepobrer.es